Help

Profile

tylekqbongda
Nickname tylekqbongda
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
Blog URL https://kqbongda.com/
About Myself
C?p nh?t k?t qu? bóng đá, t? s? bóng đá tr?c tuy?n, b?ng x?p h?ng, l?ch thi đ?u, kqbd t? s? bóng đá c?p nh?t t?ng phút t?i Kqbongda.com - Chuyên trang cung c?p d? li?u k?t qu? c?a t?t c? các gi?i đ?u l?n nh? trên th? gi?i nh? kqbd Ngo?i h?ng Anh, Tây Ban Nha, kqbd Đ?c, World Cup, Cup C1, C2, Vi?t Nam... Đ?i ngũ các biên t?p, nhà báo, phóng viên, các chuyên gia phân tích, d? đoán bóng đá giàu kinh nghiêm. Qua đó đem đ?n nh?ng thông tin quý giá dành cho ng??i hâm m? tin t?c t? s? bóng đá, tin t?c bóng đá, k?t qu? tr?c tuy?n, l?ch thi đ?u, b?ng x?p h?ng, t? l? kèo nhanh và chính xác nh?t. Đ?ng hành cùng KQ bóng đá chúng tôi đ? có đ??c nh?ng thông tin nhanh và chính xác v? k?t qu? bóng đá và các thông tin bên l?.
Thông tin liên h?:
Đ?a ch?: 379 Ph? Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà N?i
Điê?n thoa?i: 0915252750
Website: https://kqbongda.com
Email: ads.kqbongda@gmail.com
Social: https://twitter.com/kqbongdacom
Hastag: #kqbongda #kqbd #ketquabongda #ty_so_truc_tuyen #ket_qua_bong_da #ty_le_keo

tylekqbongda's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help