Help

Profile

phatlocmb22
Nickname phatlocmb22
Location Viet Nam
Birthday 10/20
Sex Male
About Myself
Xiaomi Mi 8 mang ngoài m?t và ch?t l??ng th?p. Đây là 1 chi?c đi?n tho?i tha h? khi c?m, cân b?ng các vi?n khá m?ng ti?p giáp v?i màn hình đ? cung ?ng cho b?n đa d?ng ko gian đ? ch?i, trong khi v?n mang th? b? túi thu?n l?i.

vì sao ko th? các th? này: https://phatlocmobile.vn/thay-man-hinh-xiaomi-m...

Mi 8 v?i m?t sau b?ng kính, đ??c làm cho cong v? phía các c?nh, có camera kép đ??c s?p x?p ? m?t sau gi?ng nh? iPhone c?a Apple. L?t nó lên và mang m?t rãnh r?ng ? phía trên c?ng c?a màn hình và m?t m?u c?m m?ng.Phía d??i th?y USB Type-C đ??c bao b?c b?i nh?ng t?m l??i, m?t trong s? đó c?t loa - đ?y là m?t trang b? đ?n s?c, ti?n d?ng b? che b?ng tay, do đó ch?t l??ng âm thanh b? gi?m thi?u so v?i Pixel 3 XL. N?u nh? b?n là m?t game th?, quá thu?n l?i đ? che đi dòng loa c?a Xiaomi này, vì th? hãy l?u ý. Cũng ko v?i ? c?m tai nghe, do đó b?n s? c?n tai nghe Bluetooth n?u nh? đó là cách b?n đ?nh nghe.

thêm thông tin ? đây: https://phatlocmobile.vn/thay-mat-kinh-xiaomi-m...

Mi 8 ch?y Snapdragon 845, n?n móng hàng đ?u c?a Qualcomm trong năm 2018. Dù r?ng đi?u này g?n đ??c thay th? b?i Snapdragon 855 trong làn sóng đi?n tho?i m?i s?p ra m?t vào năm 2019, nh?ng nó v?n nhanh, m?nh m? và là m?t hi?u su?t hoàn h?o trong m?i thi?t b? chúng tôi đã th?y nó trong.n?n t?ng đó đ??c hài hòa mang 6GB RAM, hoàn toàn v?i th? ch?y các trò ch?i nh? PUBG Mobile mang aplomb. ?y là ph?n c?ng nh? v?y nh? trong Mi Mix 3 (nh?ng ch?ng ph?i là nh?ng phiên b?n đ?c bi?t) và lúc chúng tôi đã nói đ?n đi?n tho?i tr??t c?a Xiaomi, chúng tôi th?y Mi 8 d? x? lý h?n - đ?c bi?t là lúc ch?i trò ch?i - b?i vì nó nh? và m?ng h?n ph? thông.

trang đi?n t? chính th?c: https://phatlocmobile.vn/thay-pin-xiaomi-mi-8.html

khi mà dung l??ng l?u tr? 64GB v?i t?c th? b?n nh?n đ??c giá ti?n th?p nh?t, phiên b?n 128GB v?i giá cao h?n £ 40 ? Anh. Ngoài ra, b?n s? c?n ph?i đ?a ra ch?n l?c đó, vì nh??c đi?m đ?c nh?t vô nh? c?a c?u hình ph?n c?ng là không mang th? nh? microSD đ? m? mang trong đi?n tho?i này.lúc k? đ?n th?i l??ng pin, Mi 8 cũng ko hoàn h?o. Pin 3400mAh v?i dung l??ng khá l?n, nh?ng chúng tôi xoay s? đ? k?t n?i s? h?u ngu?n đi?n tr??c khi ch?i game bu?i t?i. Khi tiêu dùng nh? h?n, chúng tôi đã tr?i qua 24 gi?, nh?ng đây ko ph?i là đi?n tho?i có tu?i th? cao nh?t - v?i nh?ng thi?t b? nh? Honor View 20 phân ph?i dung l??ng pin l?n h?n đ? s? h?u đ? b?n cao h?n v? t?ng th?.

phatlocmb22's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help